Visie

Visie van kindcentrum De Schatgraver

Wij willen dat elk kind zich bij ons in het kindcentrum optimaal kan ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel, lichamelijk en creatief gebied.

Om aan de verschillen tussen kinderen
tegemoet te komen, bieden we gevarieerde en
betekenisvolle werkvormen aan. Zo willen wij
de betrokkenheid van kinderen waarborgen.

Wij willen zorgen voor een doorgaande lijn van kwalitatief goed onderwijs en opvang en volgen de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig.

Door kinderen mede eigenaar te laten zijn van hun leer- en ontwikkelproces, willen wij hun zelfstandigheid stimuleren.

arrow-right arrow-left chevron-down chevron-up close menu search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2