Schoolraad

Schoolraad

De Schatgraver is één van de scholen die deel uitmaken van schoolvereniging Florion. Elk van deze scholen heeft een schoolraad. Daarin zit een vertegenwoordiging van de ouders en van het team van de school. Zij vergaderen samen met de schooldirectie. Zij vormen samen de schoolraad.

De oudergeleding van de schoolraad behartigt de belangen van de ouder en van het kind. De teamgeleding behartigt de belangen van de personeelsleden. De schoolraad denkt mee over belangrijke (beleids-) onderwerpen die op school aan de orde zijn. Ook vormt de schoolraad een schakel tussen de ouders en het centraal bestuur.

Medezeggenschap

De Schatgraver is één van de scholen die deel uitmaken van Florion. Elk van deze scholen heeft een medezeggenschapsraad en Florion heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad namens alle scholen.
In de medezeggenschapsraad zit een vertegenwoordiging van de ouders en van het personeel van de school. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouder en van het kind en de teamgeleding behartigt het belang van de personeelsleden.

Als medezeggenschapsraad denken en beslissen we mee over belangrijke (beleids-)onderwerpen die op school aan de orde zijn. Indien noodzakelijk houdt de medezeggenschapsraad achterbanbesprekingen met ouders en/of leerkrachten. Deze momenten worden altijd apart gecommuniceerd.

Meer informatie over medezeggenschap op scholen is na te lezen op deze website: https://infowms.nl


Van elke vergadering worden notulen gemaakt en één keer per jaar maken wij een jaarverslag (mei/juni).

De notulen zijn in te zien bij de directie en het jaarverslag wordt verstuurd naar alle ouders en personeelsleden.

Heeft u vragen, reacties of suggesties, dan kunt u contact opnemen via de mail: sr.deschatgraver@florion.nl

arrow-right arrow-left chevron-down chevron-up close menu search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2