Kleurrijk

Kinderopvang KleurRijk

Over ons

Welkom, wat leuk dat u interesse heeft in onze opvang! Op basisschool de Schatgraver in Zwolle-Zuid vangen wij dagelijks kinderen op in de leeftijd van 12 weken tot 12 jaar. Dit doen wij met veel liefde en passie. Wij werken vanuit onze christelijke identiteit en willen hierin een voorbeeld zijn voor uw kind(eren).

Op de Schatgraver bieden wij kinderdagverblijf aan van 07:00 tot 18:30. Hebben wij dagelijks de peuterplus groep (peuterspeelzaal) van 08:30-12:00 (woensdag 12:30) en bieden wij van 14:30 tot 18:30 buitenschoolse opvang aan (vrijdag vanaf 12:00).

Op dit moment zijn het kinderdagverblijf en de BSO op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Identiteit

Wij vinden huiselijkheid, plezier en vrijheid belangrijk. In de praktijk zorgen wij voor stabiliteit voor de kinderen door vaste groepen en vaste leidsters. Tijdens de buitenschoolse opvang zit uw kind met groepsmomenten in een kleinere groep met één van de vaste leidsters. De dagen verlopen volgens een vaste structuur waarin tussendoor genoeg vrijheid is voor de kinderen om activiteiten te ondernemen of even helemaal niets te doen. Wij bieden activiteiten voor de kinderen aan, voor de buitenschoolse opvang zijn deze optioneel voor het kind.

Als pedagogisch medewerkers vinden wij de eigenheid van het kind belangrijk en staan wij voor persoonlijk contact met het kind én de ouders. Het kind en zijn/haar behoeftes staat centraal. Daarbij werken wij vanuit de missie en visie van De Herberg.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over locatie de Schatgraver of uw kind opgeven? Dan verwijzen wij u naar www.kleurrijkkinderopvang.nl
U kunt ook bellen naar de locatie of een mail sturen naar
deschatgraver@kleurrijk.nl

Het staat u altijd vrij een van de pedagogisch medewerkers op locatie aan te spreken.

arrow-right arrow-left chevron-down chevron-up close menu search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2