Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De rol van contactvertrouwenspersoon:

We investeren veel  om een veilige werk- en leeromgeving te waarborgen. Als er toch problemen ontstaan, willen we deze het liefst zo snel mogelijk oplossen met alle betrokkenen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het wenselijk is iemand in te schakelen, omdat je er niet uitkomt.
Daarvoor is een interne vertrouwenspersoon aangesteld.  Deze vertrouwenspersoon is een medewerker van onze school en is er voor medewerkers, ouders en leerlingen.
Ieder schooljaar gaat de vertrouwenspersoon langs bij de groepen 5 tot en met 8.
Ze legt dan uit wanneer en hoe er contact opgenomen kan worden aan kinderen en geeft preventielessen.
Een extern vertrouwenspersoon komt in beeld bij situaties waarbij het lastig is om naar een vertrouwenspersoon binnen de school te gaan of wanneer het niet lukt om samen een oplossing te vinden voor het probleem dat is aangekaart. Deze externe vertrouwenspersoon kan dan samen met u naar oplossingen zoeken en eventueel een bemiddelende rol spelen. De gegevens van de vertrouwenspersonen vindt u hieronder.

Vertrouwenspersoon in verband met klachten, regelingen en ongewenste intimiteiten:
Clary Brouwer
T: 038-4698549
E: clary.brouwer@florion.nl

Externe vertrouwenspersonen
Mw. N. (Nicole) Wassink
T: 06-10045584
E: nwassink@centraalnederland.nl

Mw. J. (Jeanet) Drost
T: 06-33141356
E: jdrost@centraalnederland.nl

Klachtencommissie gereformeerd primair onderwijs
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
T: 070-3861697
E: info@gcbo.nl

De klachtenregeling is te vinden op de website van www.florion.nl

Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs
Postbus 82324
2508EH Den Haag
E:info@gcbo.nl

Inspectie van Onderwijs
E: info@owinsp.nl
I: www.onderwijsinspectie.nl
T: vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

arrow-right arrow-left chevron-down chevron-up close menu search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2