Identiteit

Identiteit

De basis 
De basis van geloofwaardig onderwijs ligt in ons gezamenlijk geloof in God. In de levende Heer en Heiland Jezus Christus, die onze Verlosser is. Wij leren Gods Vaderhart kennen door de Bijbel, Zijn Woord, en Zijn Geest die in ons werkt. 
 
Wat wij geloven 
Elk kind bij ons op school heeft een bijzondere plaats in Gods Vaderhart. ‘Een ieder die een kind in Mijn Naam ontvangt, ontvangt Mij’ (Mattheüs 18). Zó kijken wij als scholen, leerkrachten en ouders, naar onze kinderen, als Jezus! 

We geloven dat in dit leven, als gevolg van de zonde, de gebrokenheid echter een feit is. We geloven dat God door Jezus Christus heeft laten zien dat deze gebrokenheid zal worden hersteld. Door Zijn kracht en Geest maakt hij daarmee nu al een begin. 

Elk kind heeft een natuurlijke behoefte aan leren en ontwikkelen. Christus’ liefde en het kindschap van God de Vader zijn belangrijke voorwaarden waarop kinderen - maar dat geldt ook voor personeel en ouders – zich kwetsbaar, lerend en betekenisvol naar anderen mogen en kunnen opstellen. 

Wat wij doen 
Het gereformeerd onderwijs in Zwolle zet zich in voor onderwijs van hoge kwaliteit. Onze basis en wat wij geloven, werkt door in onze pedagogische en onderwijskundige benadering. Dat is geloofwaardig onderwijs! We werken aan de brede vorming van kinderen; zowel aan de cognitieve als aan de expressieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Onze personeelsleden hebben een levende relatie met God. Ze dragen Gods Vaderliefde uit in hun contact met kinderen en gebruiken de Bijbel als bron voor hun werk en leven. In de klas spreken we daarom dagelijks over ons geloof, om zo de kinderen voor te leven. 

Waar het om gaat  
We willen de kinderen toerusten voor hun plaats en christelijke opdracht in deze wereld. Dat ze gaan verlangen om de liefde van Gods Vaderhart ook te delen met anderen. Door de focus op de brede ontwikkeling van kinderen laten we hen ontdekken wat hun plek is in de steeds veranderende samenleving.   
 
Uw kind bezit een uniek karakter, met bijzondere gaven en talenten. We begeleiden uw kind in het ontdekken en ontplooien van deze kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat uw kind zich leert uiten en gevoelens onder woorden weet te brengen. Zo leert uw kind zichzelf goed kennen en vooral waarderen. Dat geeft bij het opgroeien zelfvertrouwen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst! 

arrow-right arrow-left chevron-down chevron-up close menu search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2