Identiteit

Identiteit

Het bestaansrecht van onze school heeft alles te maken met het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
In ons dagelijks werk, ook op school, staan God en Zijn Woord centraal.

We erkennen God als de Schepper en Zingever van ons leven;
We geloven dat God met ons een verbond heeft gesloten en dat onze kinderen daarin zijn opgenomen;
We geloven dat God elk mens uniek heeft gemaakt, met zijn of haar eigen gaven en talenten;
We aanvaarden de Bijbel als het Woord van God en als leidraad voor ons leven en ons werk;
We beseffen dat er door onze zonden een kloof is ontstaan tussen God en ons;
We geloven dat deze kloof is overbrugd door het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus, de Zoon van God;
We verwachten de hulp van de Heilige Geest om in dit perspectief te leven;
We wijden in dankbaarheid ons leven aan God, door Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

arrow-right arrow-left chevron-down chevron-up close menu search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2