Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

De basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling worden op De Schatgraver voornamelijk in het ochtendprogramma aangeboden. Deze lessen worden gegeven vanuit diverse methodes waarbij het EDI-model leidend is voor de werkwijze. Leerkrachten leggen uit en geven instructie, daarna wordt er klassikaal geoefend waarna kinderen individueel verder werken.
De gebruikte methodes zijn een belangrijke leidraad waarbij de leerkrachten de ruimte hebben af te wijken als de groep of individuele leerlingen meer baat hebben bij een andere aanpak.

Op De Schatgraver worden de landelijk gestelde normen voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen ruim gehaald. Meer informatie over de opbrengsten van de school kunt u vinden op Scholen op de kaart.

arrow-right arrow-left chevron-down chevron-up close menu search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2