Aanmelding   

Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, vult u dan het aanmeldingsformulier in en stuur dat, ondertekend, naar school.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden: aanmeldingsformulier downloaden.
 • Na het inleveren van een aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestigingsbrief. In deze brief staat dat uw kind is ingeschreven. Omdat we een bijzondere school zijn hanteren we een toelatingsprocedure voor ouders die geen lid zijn van een Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), een Christelijk Gerefomeerde kerk of een Nederlands Gereformeerde kerk. (Voor een toelichting op deze toelatingsprocedure klik hier.)
  In verband met onze identiteit vragen we alle ouders om dit formulier in te vullen en te ondertekenen.
 • In verband met de nieuwe groepsindeling voor het volgende schooljaar is het noodzakelijk dat wij de aanmelding voor nieuwe leerlingen vóór 1 april in ons bezit hebben.
 • Voor het nieuwe cursusjaar, in mei/juni, ontvangen alle ouders van nieuwe kinderen een uitnodiging voor een informatieavond. Op deze avond vertellen we meer over wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat, wanneer het mag komen wennen, bij welke leerkracht uw kind in de groep komt en hoe een schoolweek er ongeveer uit ziet.
 • Naast het aanmeldingsformulier vragen we u om als uw kind op een peuterspeelzaal heeft gezeten, de peuterspeelzaal ook een formulier te laten invullen. U kunt dit formulier hier downloaden.
 • Om u als lid van de vereniging Florion aan te melden kunt u dit formulier invullen.

We hanteren de volgende afspraken:
 • Voor elke instroomdatum is er 1 ‘wenmiddag’.
 • De geplande instroomdagen en wenmiddagen vindt u bij de groepslijsten.
 • In de maand december kunnen er geen kleuters instromen i.v.m. de spanning die de periode van sinterklaas en kerst met zich meebrengt voor kleuters.
 • Kinderen die direct na de zomer voor het eerst op school komen krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsmoment voor de zomervakantie.
Instroom door verhuizing
Wanneer u door verhuizing uw kind wilt aanmelden moet u ook het aanmeldingsformulier invullen. aanmeldingsformulier downloaden. De opvang van uw kind gebeurt in overleg met de leerkracht. Uiteraard is er gelegenheid om kennis te maken met de school en een dag mee te draaien in de nieuwe klas.
© 2018 Design & Production by Esyst B.V.