Visie op het geven van huiswerk

Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven.
Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gemaakt en/of geleerd wordt.

De visie van onze school is: wij willen ieder kind, of het nu gemiddeld begaafd is, minder begaafd of meerbegaafd, onderwijs geven waarbij het kind zijn of haar gaven en talenten kan ontwikkelen.  Elk kind heeft zo zijn eigen unieke onderwijsbehoeften. Daarom  passen we de organisatie van ons onderwijs en ook ons huiswerk zo aan dat we, zoveel als mogelijk is, tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Zo helpen wij uw kind om tot bloei te komen, in de groei naar zelfstandigheid.

Door de kinderen huiswerk te geven wordt een beroep gedaan op hun zelfstandigheid, door een presentatie, die ze thuis moeten voorbereiden, voor in de klas te gaan geven groeit hun zelfvertrouwen. We willen de kinderen ook voorbereiden op het voortgezet onderwijs waar ook huiswerk gegeven zal worden. De kennis van geschiedenis en aardrijkskunde draagt bij aan de groei naar een plek in de maatschappij. Huiswerk zorgt ervoor dat die kennis beklijft.
 
Doel van huiswerk:
 

 • Bevordert de zelfstandigheid
 • Breidt de leertijd uit, waardoor leerprestaties verbeteren

 • Herhaling van de leerstof zorgt ervoor dat kinderen de stof beter kunnen vasthouden

 • Goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs

 • Betrokkenheid van ouders bij de school en bij het leren

 • Ouders krijgen beter zicht op wat er op school gebeurt

 • Herhalen van de leerstof van school thuis voor kinderen die extra ondersteuning, herhaling van de stof nodig hebben. Dit gebeurt in overleg met ouders
   

Hoe wordt huiswerk gecommuniceerd naar de ouders en kinderen?

 • De kinderen krijgen het huiswerk op papier mee naar huis.

 • Huiswerk wordt opgegeven en doorgesproken op school, hierbij wordt ook uitleg gegeven en worden ze begeleid bij het plannen en maken van het huiswerk.

 • De leerkracht mailt de ouders minimaal een week van te voren wat het huiswerk is en wanneer het overhoort gaat worden/af moet zijn.

 • De kinderen noteren zelf de datum van overhoren/ afhebben op het blad zelf of in hun agenda.

 • Vanaf groep 6 hebben de kinderen een agenda nodig. De kinderen krijgen dan een agenda van school. Deze moet elke dag mee naar school.
   

 Beoordeling van huiswerk

 • Het meeste huiswerk wordt niet overhoord maar is ter ondersteuning van het werk op school.

 • De onderdelen, topo, levend water, geschiedenis, aardrijkskunde en Engelse woordjes worden wel overhoord hierbij wordt een 80 procent norm gehanteerd.
   

 Hoe houden we rekening met verschillen tussen kinderen?

 • Een leerkracht kent het kind en houdt in het opgeven van huiswerk rekening met wat het kind aan kan.
 • Als er veel moeite wordt ervaren bij het maken/leren van huiswerk wordt er gekeken waar dit door komt en kan in samenwerking met ouders naar gepaste begeleiding of  andere manieren van huiswerk gekeken worden.
   

 Verwachting van school naar ouders toe:
 


 Klik hier voor een overzicht van de huiswerk-leerlijn per groep

© 2018 Design & Production by Esyst B.V.