Meer- en hoogbegaafden


Voor meer- en hoogbegaafde kinderen hebben we een uitgebreide aanpak. Vanaf de kleutergroepen hanteren we signaleringslijsten. Als die duiden op vermoedens van hoogbegaafdheid, zullen we direct beginnen met dat met u te bespreken en in de groep extra uitdaging bieden. We hanteren voor het verder signaleren het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Dit instrument onderzoekt op een uitgebreide manier of er mogelijk sprake is van hoogbegaafdheid. Als school zullen we nooit de diagnose hoogbegaafdheid geven, maar altijd spreken van meer- en hoogbegaafde kinderen.

 

Plusmap

Voor kinderen  die waarschijnlijk meer- of hoogbegaafd zijn passen we het programma aan. We noemen dit indikken van de leerstof. Hierdoor ontstaat er voor deze kinderen tijd voor extra, voor hen uitdagende en bij hun niveau passende opdrachten. Deze opdrachten bundelen we in een plusmap.
 

Acadin

Naast deze plusmap hanteren we het programma Acadin. Acadin is een digitale leeromgeving waarbij kinderen uitdagende opdrachten krijgen die ze moeten uitwerken.
De leerkrachten begeleiden deze kinderen bij hun werk, door regelmatig met hen een gesprekje te houden over de vorderingen en hun leervragen. Het programma per kind wordt gecoördineerd door onze meerbegaafdheids coördinator, Clary Brouwer. Zij voert onderzoeken uit en stelt samen met de leerkrachten het programma samen.
 

Pittige Torens

Clary geeft ook één keer per week, daarbij bijgestaan door onze onderwijsassistent Greetje Braakman, leiding aan een plusgroep. In deze plusgroep werken een beperkt aantal kinderen met hulp van opdrachten uit de pittige plustorens aan hun eigen leerdoelen.
 

Lego-league

Naast deze opdrachten is er ook nog een groep bezig met de lego-league wedstrijd.  Deze groep laat robots, die ze zelf moeten programmeren, opdrachten  uitvoeren van opdrachten in een lego-wereld.
 

Masterclasses

Tenslotte is er ook een beperkte mogelijkheid om deel te nemen aan een serie masterclasses voor kinderen uit groep 7 en 8 op het Greijdanuscollege. Gedurende een aantal weken krijgen deze kinderen lessen in techniek, wiskunde ,
 

Beperkingen

We ervaren voor verschillende onderdelen van ons beleid beperkingen. Vooral in de hoeveelheid tijd en het aantal kinderen wat van ons aanbod kan profiteren. We proberen de beschikbare middelen zo goed mogelijk te verdelen over alle kinderen. Mocht je merken dat je kind toch meer nodig heeft, dan adviseren we om buiten school je kind een training te laten doen.


Download hier de folder Meerbegaafdheid 'gaven om te koesteren'

© 2018 Design & Production by Esyst B.V.