We willen elk kind het onderwijs geven dat het nodig heeft om goed mee te komen. Het onderwijs is in eerste instantie afgestemd op de gemiddelde ontwikkeling van de kinderen in Nederland. Kinderen zijn verschillend en ontwikkelen zich niet allemaal even snel. Als je kind zich sneller ontwikkelt dan gemiddeld in Nederland passen we het programma voor je kind aan. Ook als je kind zich langzamer, of anders ontwikkelt dan gemiddeld passen we het programma aan.

De organisatie van de bijzondere ondersteuning.

Als een kind niet voldoende heeft aan het onderwijs binnen de klas met de hulp van de leerkracht, schakelt de leerkracht, na overleg met de ouders, de intern begeleider in om te bespreken welke mogelijkheden we op school nog meer hebben. Soms zal de Intern begeleider daarover met je het gesprek aangaan om meer informatie te krijgen, soms is daar ook extern onderzoek door een orthopedagoog voor nodig. De school heeft de mogelijkheid om met hulp van het expertisecentrum Florion, onderzoek te laten uitvoeren, of zal jullie als ouders vragen om met je kind bij een externe instantie onderzoek te laten doen. Zo’n onderzoek vindt alleen plaats als jullie als ouders daar expliciet toestemming voor geven.
Behalve de intern begeleider, kan ook de remedial teacher hier bij betrokken zijn. Zij kan onderzoeken doen en eventuele extra hulpprogramma’s opstellen. Beiden ondersteunen ook de leerkracht bij het uitvoeren van de afspraken voor extra ondersteuning.
Deze extra ondersteuning wordt voor het grootste deel in de klas gegeven. Er is ook een beperkte mogelijkheid om die hulp buiten de klas te geven, door inschakeling van één van de onderwijsassistenten, of door de remedial teacher.

Een overzicht van welke ondersteuning we wel en welke we niet kunnen bieden vindt u in ons schoolondersteuningsprofiel
© 2018 Design & Production by Esyst B.V.