Schoolraad en Medezeggenschapsraad

We stellen het zeer op prijs wanneer ouders meedenken over de school. Heeft u een vraag of suggestie, we horen het graag!

Lees verder... : over het doel van de schoolraad en download de jaarverslagen van de schoolraad/MR

Schoolraad Schatgraver
Voorzitter: Dhr. Jan Oebele Rijpma
Secretariaat: Margriet Gortemaker
Postadres: Van Houtenlaan 1a, 8114 ZM  Zwolle
e-mail: sr.deschatgraver@florion.nl

Leden Schoolraad taak/functie
Jan Oebele Rijpma Voorzitter Schoolraad/MR (docentengeleding; contactpersoon bestuur Accretio en GMR)
Margriet Gortemaker Secretaris en lid Schoolraad (oudergeleding; contactpersoon team)
Marian Oostland Lid Schoolraad/MR (oudergeleding; contactpersoon ouders)
Vincent van Dijken Lid Schoolraad/MR (oudergeleding; contactpersoon ouders en oudercommissies)
Linda Hofman Lid Schoolraad/MR (docentengeleding)
Janneke Buiten Lid Schoolraad/MR (docentengeleding)
Arjen van Veelen Lid Schoolraad/MR (docentengeleding)

Agenda

13 maart 2019

Open dag


26 maart 2019

Ouderavond 4x wijzer


Naar kalender..
© 2019 Design & Production by Esyst B.V.