Kwaliteitsbeleid

Als school zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van ons onderwijs. We doen dat planmatig door te werken met een schoolplan. Elke 4 jaar maken we een nieuw schoolplan waarin we op verschillende terreinen onze veranderonderwerpen plannen en doelen stellen. In het jaarplan werken we vervolgens deze plannen uit. Aan het eind van een jaar stellen we een jaarverslag op waarin we beschrijven wat er van onze plannen is terecht gekomen.
Al deze documenten publiceren we op deze site.

Jaarplan 2018
Jaarverslag 2017
jaarplan 2017
jaarverslag 2016

Samenvatting schoolplan Accretio
Projectplan ''Schatgraversconcept''
Jaarplan 2016
Schoolplan 2016-2019

Tevredenheidsonderzoek onder ouders voorjaar 2015


Ook de inspectie voor het onderwijs controleert regelmatig onze kwaliteit. Voor een overzicht van hun rapporten klik hier.

© 2018 Design & Production by Esyst B.V.