Groeien in het christelijk geloof           

Onze school heet De Schatgraver want we zijn op zoek naar een schat. Naar de schat aan kennis in taal, rekenen, bewegen en sociale omgang. Maar vooral naar de schat van Gods liefde. We leren uw kind vertrouwd te raken met de Bijbel. Dat is de bron van deze bijzondere schat. Uw kind leert erin te lezen, op zoek te gaan en erin te graven. Zo mogen we samen met God groeien in geloof.

Groeien als persoon en in zelfvertrouwen                         

 
Uw kind bezit een uniek karakter, gaven en talenten. We begeleiden uw kind in het ontdekken en ontwikkelen van deze kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat uw kind zich leert uiten. Dat het zijn gevoelens onder woorden weet te brengen. Zo leert uw kind zichzelf goed kennen en vooral waarderen. Dat geeft bij het opgroeien zelfvertrouwen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

Groeien naar je plek in de maatschappij


We bereiden uw kind voor op de maatschappij waarin het opgroeit. We helpen het een positief kritische en weerbare houding te ontwikkelen. Zo stimuleren we een open communicatie met respect voor verschil. We zijn een lerende organisatie. We willen onszelf blijven ontwikkelen, samen met u en uw kind. Zo laten we uw kind ontdekken wat zijn plek is in de steeds veranderende samenleving. Als team van de Schatgraver realiseren we ons dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Daarom willen wij goed onderwijs geven vanuit onze christelijke identiteit. Zo willen wij het kind helpen om tot bloei te komen, in de groei naar zelfstandigheid.
© 2018 Design & Production by Esyst B.V.