Samen groeien 

GBS De Schatgraver is een school van ongeveer 300 kinderen. Uitgangspunt voor ons onderwijs is, dat ieder kind door God onze Vader, uniek geschapen is en dat wij samen, als kinderen van dezelfde Vader, elkaar mogen helpen onze gaven en talenten, die we van hem hebben gekregen, te ontwikkelen.
De bijbel, als Gods woord, is daarbij leidend voor alles wat we doen.
Daarom willen wij ieder kind, of het nu gemiddeld begaafd is, minder begaafd of meerbegaafd, onderwijs geven waarbij het kind zijn of haar gaven en talenten kan ontwikkelen. 
Elk kind heeft zo zijn eigen unieke onderwijsbehoeften. Daarom  passen we de organisatie van ons onderwijs zo aan dat we, zoveel als mogelijk is, tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. We doen dat in nauw overleg met u als ouder. Zo helpen wij uw kind om tot bloei te komen, in de groei naar zelfstandigheid.

 Lees verder...

 

 


 

© 2018 Design & Production by Esyst B.V.